Velká voda během Vánočních Svátků 2023

Letošní vánoční svátky neproběhly tak úplně podle našich představ. V jejich průběhu se příroda rozhodla, že nám ukáže svou sílu a pošle nám po Labi a Vltavě trochu více vody, než jsme zvyklí.

Na pokyn povodňové komise jsme tedy na štědrý den zprovoznili trafostanici a připravili k provozu čerpací stanici povodňové ochrany Labe – Pšovka. Následně jsme v poledne 26.12.2023 dostali povel k uzavřený povodňových vrat a spuštění čerpací stanice. Po celou dobu jejího provozu jsme zde byli přítomni, řídili její provoz a sbírali zkušenosti. Činnost čerpací stanice jsme ukončili v půl jedenácté v noci 28.12.2023 když hladina vody v Labi poklesla natolik, abychom mohli otevřít vrata na Pšovce a nechat potok znovu volně proudit do řeky.

Zhodnocení, jak jsme v této zkoušce obstáli už není na nás.